неделя, 30 септември 2012 г.

Упражнение 1

Здравейте, колеги!

В първото упражнение ще разгледаме две теми:
1. Променливи, типове, основни оператори, приоритет, константи.
2. Условни оператори, цикли, масиви.

Необходимите материали може да изтеглите оттук. След края на упражнението тук ще бъдат качени и крайните файлове.